Un nou proiect menit sa promoveze Richiș si frumusetile Transilvaniei

By iulie 11, 2016Despre Richis

„Dacă România ar fi o poveste, Transilvania ar fi fără doar și poate, punctul ei culminant.” De aici de la Richiș, oaspetele Transilvanean e așteptat cu bucatele, veșmintele și avântul celor ce au clădit spiritul neîmblânzit săsesc, să descopere crama degustătorului de tradiții între zidurile cetăților fortificate.

Descoper proiectul TransylvaniaInns

Leave a Reply

Moderarea comentariilor este activată. Poate dura ceva timp până ce comentariul tău va fi aprobat.

By Transylvania Farms

By Transylvania Farms

Înainte ca Richişul să ajungă una dintre cele mai prospere comune din ținutul Mediaşului şi înainte ca oameni harnici să întemeieze localitatea, locul era aspru şi mlăştinos. Printre trestii, sălcii şi mărăcini nu trăiau decât animalele sălbatice. În amintirea acelor timpuri a fost creat şi elegantul blazon al comunei, un bâtlan păşind graţios printr-un iaz infinit, călăuzit de Luceafăr sub un cer roşu.
Păsările de baltă apar des pe blazoanele europene, lucru datorat probabil alegoriei pelicanului, acesta fiind preluat în iconografie ca simbol al Mântuitorului, al Jertfitorului. Se spune că pelicanul şi-a sfâşiat pieptul, lăsându-şi sângele fierbinte să ţâşnească printre penele albe pentru a-şi reînvia puii fără suflare. În biserica din Richiş această pasăre mitică îşi găseşte un loc de cinste pe cheia de boltă a corului, fiind doar una dintre preţioasele opere de artă din lăcaş. Pe lângă aceste opere de artă biserica este decorată cu numeroase alte sculpturi şi particularităţi deosebite, pe care curatorul Johann Schaas le prezintă cu mult spirit în timpul tururilor oferite turiştilor.