„Stimate vizitator al acestui site, dacă te-ai săturat de zarva oraşului şi doreşti să-ţi petreci câteva zile într-un loc liniştit şi totodată fascinant şi interesant, atunci fii convins că la Richiş ai parte de aşa ceva. Un loc mirific în carte vei descoperii lucruri interesante, poveşti haioase povestite de bătrini locului.

Aici vei găsi întodeauna o mâncare gustoasă şi un vin pe care o să-l ţii minte toată viata. Poţi vizita biserica fortificată apoi poţi face drumeţii , ciclism până la satele din aproprierea Richişului , precum şi alte multe surprize pregătite special pentru dumneavoastră. Eu pot să te asigur că vei pleca din Comuna Biertan încărcat de energie.”

Primar,
Mircea Mihai Dragomir

Satul Richiș – mai demult Richișul, Richișdorf, Râchișdorf, Rechișdorf, Răchișdorf (în dialectul săsesc Rechesdref, Reχestref, în germană Reichesdorf, Reichersdorf, în maghiară Riomfalva), e localizat în partea de nord a județului Sibiu, în Podișul Târnavelor, aparținând de comuna Biertan. Prima atestare documentară a satului e din 1283, printre obiectivele importante rămase de la sași se numără biserica gotică, cu o vechime de peste 500 de ani.

Înainte ca Richişul să ajungă una dintre cele mai prospere comune din ținutul Mediaşului şi înainte ca oameni harnici să întemeieze localitatea, locul era aspru şi mlăştinos. Printre trestii, sălcii şi mărăcini nu trăiau decât animalele sălbatice. În amintirea acelor timpuri a fost creat şi elegantul blazon al comunei, un bâtlan păşind graţios printr-un iaz infinit, călăuzit de Luceafăr sub un cer roşu.

Păsările de baltă apar des pe blazoanele europene, lucru datorat alegoriei pelicanului, fiind preluat în iconografie ca simbol al Mântuitorului (al Jertfitorului). Se spune că pelicanul şi-a sfâşiat pieptul, lăsându-şi sângele fierbinte să ţâşnească printre penele albe pentru a-şi reînvia puii fără suflare. În biserica din Richiş această pasăre mitică îşi găseşte un loc de cinste pe cheia de boltă a corului, fiind doar una dintre preţioasele opere de artă din lăcaş. Pe lângă aceste opere de artă biserica este decorată cu numeroase alte sculpturi şi particularităţi deosebite, pe care curatorul Johann Schaas, ultimul sas din Richiș, le prezintă cu mult spirit în timpul tururilor oferite curioșilor.

Biserica evanghelică Richiş este o apariţie cu totul deosebită în peisajul bisericilor fortificate, poate şi datorită faptului că a adăpostit o perioadă de timp un ordin monahal. Călugării au fost alungaţi de către săteni în perioada Reformei, iar biserica a revenit comunităţii. Bazilica cu 3 nave şi fără turn ridicată în sec. al XIV-lea a fost apărată de un zid de incintă cu două turnuri de apărare şi drum de strajă. Ceea ce o deosebeşte pe aceasta de alte biserici de sat este ornamentaţia bogată: portalul de vest are cinci retrageri succesive, nervurile bolţilor sprijină pe colonete şi pilaştri cu capiteluri, cheile de boltă sunt decorate cu măşti, iar mulurile ferestrelor sunt tratate difert. O altă particularitate o reprezintă arcul de triumf dublat, semn că iniţial s-a dorit aici construirea unui turn.